Насловна страна
Добро дошли

        

СЕКТОР ЗА МЕЊАЧКЕ И ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И ИГРЕ НА СРЕЋУ

МЕЊАЧКИ И ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ

Адреса: Зелени венац бр. 16, 11000 Београд

Телефони: 011/20-61-633; 011/20-61-634; 011/20-61-635; 011/20-61-637; 011/20-61-626

ИГРЕ НА СРЕЋУ

Адреса: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Телефони: 011 311 7293; 011 311 7645; Факс: 011 311 7572


СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ПРАЊА НОВЦА
И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
И ПРИМЕНУ ЗАКОНА ЗА ОВЛАШЋЕНЕ МЕЊАЧЕ
И ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА


Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма које су овлашћени мењачи дужни да предузимају сходно Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 20/09...139/14)

* * *

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ


НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ МЕЊАЧИМА У ВЕЗИ ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА
МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА


СПИСAК КАНДИДАТА КОЈИ СУ 06.12.2017. ГОДИНЕ ПОЛАГАЛИ ИСПИТ
ЗА СТИЦАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА

Списaк кандидата који су 06.12.2017. године полагали испит за стицање цертификата за обављање мењачких послова, са резултатима, можете погледати селектовањем поља СПИСАК.

Сви кандидати који су и раније полагали и стекли цертификате за обављање мењачких послова обухваћени су кроз „РЕГИСТАР ЦЕРТИФИКАТА - ажуриран 19.01.2018“ који се налази у делу МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ОБУКУ
ЗА СТИЦАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА
КОЈА ЈЕ ЋЕ СЕ УМЕСТО 07.02.2018. ОДРЖАТИ 09.02.2018. ГОДИНЕ

Из техничких разлога, датум обуке и полагања теста за стицање цертификата за обављање мењачких послова, мења се тако што ће се уместо 07.02.2018. године, како је првобитно објављено, одржати 09.02.2018. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина бр. 17, у периоду од 10,00 до 16,00 часова. Извињавамо се свим пријављеним кандидатима због промене датума обуке и полагања теста. Напомињемо да ће о промени наведеног термина сви пријављени кандидати бити и непосредно обавештени. Погледајте СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА


Сви заинтересовани могу се упознати са ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ОБУКЕ.

 
Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ